Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów gimnazjum

klasa I A 

 

nazwa zajęć

nauczyciel

termin zajęć

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i konkursów przedmiotowych

Anna Górnik

Poniedziałek 13.40 – 14.20

Zajęcia sportowo – rekreacyjne „Radosna siatkówka”

Beata Dzierzęcka - Zwoźniak

Piątek 13.45 – 14.30

Zajęcia rozwijające

Monika Klimczak

Czwartek 13.45 - 14.30 

Zajęcia wyrównawcze z j.niemieckiego

Małgorzata Będkowska

Wtorek 7.10 - 7.45

Kółko plastyczne

Monika Bengier

Środa 14.40 - 15.25

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Anna Łągiewka

 

Zajęcia wyrównawcze

Adrianna Langier – Kopecka

Czwartek 14.40 - 15.25

klasa II A

nazwa zajęć

nauczyciel

termin zajęć

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i konkursów przedmiotowych

Anna Górnik

Poniedziałek 13.40 – 14.20

Zajęcia sportowo – rekreacyjne „Radosna siatkówka”

Beata Dzierzęcka – Zwoźniak

Piątek 13.45 – 14.30

Zajęcia rozwijające

Monika Klimczak

Czwartek 13.45 - 14.30 

Zajęcia wyrównawcze z j.niemieckiego

Małgorzata Będkowska

Wtorek 7.10 - 7.45

Kółko plastyczne

Monika Bengier

Środa 14.40 - 15.25

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Marta Urbaniak

Wtorek 8.00 - 8.45 grupa podstawowa z j.angielskiego

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Marta Urbaniak

Czwartek 8.00 - 8.45 grupa zaawansowana z j.angielskiego

Zajęcia wyrównawcze

Adrianna Langier – Kopecka

Czwartek 14.40 - 15.25

Praca z uczniem zdolnym

Zofia Duszyńska

Czwartek 7.00 - 7.45

Kółko WOS

Anna Korczek

Poniedziałek

 

klasa II B

nazwa zajęć

nauczyciel

termin zajęć

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i konkursów przedmiotowych

Anna Górnik

Poniedziałek 13.40 – 14.20

Zajęcia sportowo – rekreacyjne „Radosna siatkówka”

Beata Dzierzęcka – Zwoźniak

Piątek 13.45 – 14.30

Zajęcia rozwijające

Monika Klimczak

Czwartek 13.45 - 14.30 

Zajęcia wyrównawcze z j.niemieckiego

Małgorzata Będkowska

Wtorek 7.10 - 7.45

Kółko plastyczne

Monika Bengier

Środa 14.40 - 15.25

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Anna Łągiewka

 

Zajęcia wyrównawcze

Adrianna Langier – Kopecka

Czwartek 14.40 - 15.25

Praca z uczniem zdolnym

Zofia Duszyńska

Czwartek 7.00 - 7.45

Kółko WOS

Anna Korczek

Poniedziałek

 

klasa III A

 

nazwa zajęć

nauczyciel

termin zajęć

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i konkursów przedmiotowych

Anna Górnik

Poniedziałek 13.40 – 14.20

Zajęcia sportowo – rekreacyjne „Radosna siatkówka”

Beata Dzierzęcka – Zwoźniak

Piątek 13.45 – 14.30

Zajęcia rozwijające

Monika Klimczak

Czwartek 13.45 - 14.30 

Zajęcia wyrównawcze z j.niemieckiego

Małgorzata Będkowska

Wtorek 7.10 - 7.45

Kółko plastyczne

Monika Bengier

Środa 14.40 - 15.25

Chemia - przygotowanie do egzaminów

Adrianna Langier – Kopecka

Czwartek 14.40 - 15.25

Zajęcia przygotowujące do egzaminu geografia

Zofia Duszyńska

Środa 7.00 - 7.45

Zajęcia przygotowujące do egzaminu – matematyka

Anna Łągiewka

Poniedziałek 13.45 - 14.30

Zajęcia przygotowujące do egzaminu - biologia

Izabella Michta

Wtorek 14.40 - 15.25

Additional information