Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów SP w roku szkolnym 2016/2017

Klasa I a

 

Nazwa zajęć

Nauczyciel

Termin zajęć

Słoneczna Gromada

Magdalena Krupa

Czwartek 12.55 – 14.00

Zajęcia wyrównawcze

Magdalena Krupa

Piątek 11.50 – 12.35

 

Klasa II a

 

Nazwa zajęć

Nauczyciel

Termin zajęć

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Żaneta Jamrozy

Poniedziałek 6 lekcja

Słoneczna Gromada

Magdalena Krupa

Czwartek 12.55 – 14.00

Zajęcia plastyczne

Żaneta Jamrozy

Wtorek 12.50 – 13.35

 

Klasa II b

 

Nazwa zajęć

Nauczyciel

Termin zajęć

Słoneczna Gromada

Magdalena Krupa

Czwartek 12.55 – 14.00

Przygotowanie do konkursów i sprawdzianów

Elżbieta Ratajczyk

 

 

Klasa II c

 

Nazwa zajęć

Nauczyciel

Termin zajęć

Słoneczna Gromada

Magdalena Krupa

Czwartek 12.55 – 14.00

Zajęcia wyrównawcze

Paula Mucha

 

 

Klasa III a

 

Nazwa zajęć

Nauczyciel

Termin zajęć

Słoneczna Gromada

Magdalena Krupa

Czwartek 12.55 – 14.00

Zajęcia wyrównawcze

Magdalena Wierzbik

 

Czytanie i słuchanie ze zrozumieniem

Magdalena Wierzbik

 

 

Klasa III b

 

Nazwa zajęć

Nauczyciel

Termin zajęć

Słoneczna Gromada

Magdalena Krupa

Czwartek 12.55 – 14.00

Zajęcia wyrównawcze

Marta Borowiec

Poniedziałek 11.50 – 12.35

 

Klasa III c

 

Nazwa zajęć

Nauczyciel

Termin zajęć

Słoneczna Gromada

Magdalena Krupa

Czwartek 12.55 – 14.00

Kółko matematyczne

Iwona Nowacka

 

Zajęcia wyrównawcze

Iwona Nowacka

 

 

Klasa IV a

 

Nazwa zajęć

Nauczyciel

Termin zajęć

Zajęcia wyrównawcze

Jolanta Michalczyk

Środa 13.45. – 14.30

Zajęcia wyrównawcze – historia

Monika Klimczak

Poniedziałek 13.45 – 14.30

Zajęcia sportowo – rekreacyjne „Radosna siatkówka”

Beata Dzierzęcka – Zwoźniak

Poniedziałek 14.40 – 15.25

Młodzi matematycy, czyli drużyna MM

Marta Urbaniak

Poniedziałek 12.50 – 13.35

Kółko plastyczne

Monika Bengier

Środa 14.40 – 15.25

Zajęcia wyrównawcze j.niemiecki

Jolanta Tambor – Jachna

Wtorek 14.40 – 15.25

 

Klasa V a

 

Nazwa zajęć

Nauczyciel

Termin zajęć

Kółko matematyczne

Judyta Sawicka – Bogus

Czwartek 13.45 – 14.30

Zajęcia wyrównawcze j.niemiecki

Jolanta Tambor – Jachna

Wtorek 14.40 – 15.25

Kółko j.polski

Izabela Ciesielska

Czwartek 13.45 – 14.30

Zajęcia wyrównawcze – historia

Monika Klimczak

Poniedziałek 13.45 – 14.30

Zajęcia sportowo – rekreacyjne „Radosna siatkówka”

Beata Dzierzęcka – Zwoźniak

Poniedziałek 14.40 – 15.25

Zajęcia wyrównawcze j.polski

Izabela Ciesielska

Wtorek 13.45 – 14.30

Kółko plastyczne

Monika Bengier

Środa 14.40 – 15.25

Zajęcia komputerowe

Wioletta Domachowska – Macek

 

Kółko języka angielskiego

Jolanta Michalczyk

Poniedziałek 13.45 – 14.30

 

Klasa VI a

Nazwa zajęć

Nauczyciel

Termin zajęć

Kółko języka angielskiego

Jolanta Michalczyk

Poniedziałek 13.45 – 14.30

Zajęcia wyrównawcze – historia

Monika Klimczak

Poniedziałek 13.45 – 14.30

Zajęcia sportowo – rekreacyjne „Radosna siatkówka”

Beata Dzierzęcka – Zwoźniak

Poniedziałek 14.40 – 15.25

Zajęcia wyrównawcze – j.polski

Teresa Walotek

Wtorek 13.45 – 15.25

Kółko polonistyczne

Terasa Walotek

W miarę potrzeb

Kółko plastyczne

Monika Bengier

Środa 14.40 – 15.25

Additional information