Oferta edukacyjna Gimnazjum nr 13 w Zespole Szkół nr 1 w Dąbrowie Górniczej

Wybierając spośród wielu szkół, często drogi uczniu  zastanawiasz się, które gimnazjum wybrać. Proponujemy Gimnazjum nr 13. Dlaczego? Ponieważ nasze gimnazjum charakteryzuje się następującymi cechami, które wyróżniają nas wśród innych szkół:

 • mała liczebność gimnazjum która powoduje poczucie bezpieczeństwa, szkoła wyposażona w monitoring wizyjny, rodzinna atmosfera, u nas nikt nie jest anonimowy; ponad 1/3 naszych uczniów to uczniowie spoza rejonu, którzy wybrali edukację właśnie u nas;
 • pracownie przedmiotowe umożliwiające efektywną naukę;
 • nauka z wykorzystaniem tablicy multimedialnej; sale są wyposażone w projektory, laptopy, tablice multimedialne oraz sprzęt TV, umożliwiający prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 • realizujemy ogólnopolski program Szkoła z klasą 2.0, wdrażamy wszystkich naszych uczniów do wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
 • szkoła posiada nowoczesną 20 stanowiskową pracownię internetową oraz multimedialne centra informacyjne w bibliotece szkolnej;
 • przeprowadzona w szkole ewaluacja zewnętrzna w ZS1 wskazała wysoki poziom spełnienia wymagań państwowych;
 • zapewniamy rozwijanie indywidualnych pasji i zainteresowań w ramach kółek i zajęć pozalekcyjnych, zajęć sportowych, udział w  konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, oraz dużą oferta zajęć wyrównawczych, przygotowujących do egzaminów gimnazjalnych, korzystamy z zewnętrznych narzędzi do przeprowadzania badań edukacyjnych;
 • dajemy opiekę po lekcjach w świetlicy szkolnej do godz. 16.30;
 • realizujemy regionalne, ogólnopolskie i międzynarodowe projektów np. Comenius Regio, Comenius. Szkoła ściśle współpracuje z Młodzieżowym Ośrodkiem Pracy Twórczej i Biblioteką Miejską, Hufcem ZHP;
 • tradycją naszej szkoły jest organizacja corocznych wyjazdów zagranicznych, dzięki którym nasi uczniowie mają możliwość poznania większości krajów europejskich (m.in. Francji, Grecji, Szwajcarii, Niemczech, Włoszech, Anglii, Hiszpanii, Chorwacji, Włochy), oraz kilkudniowe wycieczki krajowe, dzięki którym poznajemy piękno naszego kraju;
 • zapewniamy naukę języków obcych umożliwiająca swobodne komunikowanie się w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim;
 • zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w nowoczesnej pełnowymiarowej sali gimnastycznej oraz małej salce do ćwiczeń. Na lekcjach wychowania fizycznego korzystamy z profesjonalnych obiektów sportowych (boiska Centrum Sportu i Rekreacji, Hala Sportowa). Szkoła współpracuje z Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Piłkarskim i promuje talenty sportowe; W gimnazjum realizowana jest innowacja pedagogiczna z wychowania fizycznego;
 • w gimnazjum prowadzone są zajęcia z matematyki i informatyki w zwiększonym wymiarze godzin w cyklu kształcenia. Nasi uczniowie mają możliwość zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych;
 • wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Szkolnego obserwatorium astronomicznego na ciekawe zajęcia z astronomii, astrofizyki, modelarstwa rakietowego i fotografii nieba; współpracujemy z wyższymi uczelniami i ośrodkami nauki;
 • szkoła jest organizatorem Wojewódzkiego konkursu astronomicznego we współpracy z Planetarium Śląskim, od wielu lat organizuje konkursy miejskie i rejonowe „Dyktando miejskie”, „Najpiękniejszą kartka Wielkanocna”, „Sportowe Asy”;
 • szkoła zapewnia pyszne dwudaniowe obiady w stołówce szkolnej, przygotowywane zgodnie z zasadami dietetyki i zdrowego żywienia, realizujemy wojewódzki program Żywienie na wagę zdrowia;
 • nasza młodzież wraz z nauczycielami tworzy Klub Wolontariusza, aktywnie angażuje się w miejskie i ogólnopolskie akcje charytatywne, pomoc w domach opieki i domach dziecka i schroniskach dla zwierząt. Szkoła współpracuje z I LO w ramach pomocy uczniom w nauce;
 • wraz z Centrum Sportu i Rekreacji, oraz Szkołą Muzyczną i Liceum Sztuk Plastycznych organizuje Przegląd Twórczości Uczniów Dąbrowskich Szkół; Współorganizujemy miejskie akcje charytatywne Graj i pomagaj.
 • w ramach pomocy uczniowi i jego rodzinie szkoła oferuje pomoc psychologa i pedagoga szkolnego;
 • w szkole w godzinach popołudniowych oprócz SKS, oraz zajęć fakultatywnych z piłki nożnej i siatkowej, koszykówki i tenisa stołowego, organizowane są zajęcia prowadzone przez kluby sportowe m.in. piłka nożna, aikido, football amerykański.

Zapraszamy uczniów klas VI  na wyjątkowe zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole, przygotowujące do nauki w gimnazjum, które rozpoczynają się już w lutym 2014 dla wszystkich chętnych. Więcej informacji w szkole oraz na stronie www.

Additional information