HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

HARMONOGRAM PRACY

ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

 

W skład zespołu wchodzą nauczyciele przedmiotów humanistycznych

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

1.             

Samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy w ramach zespołu przedmiotowego.

  • Korelacja treści programowych w ramach różnych przedmiotów.
  • Doskonalenie przedmiotowych systemów oceniania.
  • Prowadzenie hospitacji koleżeńskich. Prowadzenie otwartych zajęć dla innych nauczycieli.
  • Wykorzystanie pracowni komputerowej w nauczaniu. Korzystanie ze Szkolnego Obserwatorium Astronomicznego w ramach zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych, np. pokazy w programie Microsoft Power Point, projekcje filmowe.
  • Organizowanie posiedzeń samokształceniowych.

 

 

 

N-le przedmiotowcy.

 

 

 

Członkowie zespołu.

 

 

Członkowie zespołu.

 

 

 

 

Opiekun pracowni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele zespołu.

2.            4

Współpraca nauczycieli w ramach specjalności z biblioteką szkolną w zakresie wzbogacania literatury fachowej. Rotacyjne zapoznawanie się z literaturą fachową.

Członkowie zespołu.

3.             

Przeprowadzenie konkursów na szczeblu szkolnym.

N-le przedmiotowcy.

4.             

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów na szczeblu miejskim:

Ø  X Miejskie Międzyszkolne Dyktando dla uczniów klas V - VI dąbrowskich szkół podstawowych.

Ø  X Regionalny Konkurs Astronomiczny - praca literacka o tematyce fantastycznej (cz. literacka).

 

 

Nauczyciele poloniści

 

Nauczyciele poloniści

 

5.             

Przygotowanie uczniów do konkursów oraz olimpiad miejskich i wojewódzkich, np.:

Ø  Turniejów Recytatorskich

Ø  Konkursów literackich, wiedzy z zakresu przedmiotów humanistycznych.

 

Nauczyciele poloniści

N-le przedmiotowcy.

6.             

Przygotowanie uczniów do czynnego uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, rozważań różańcowych, Dróg Krzyżowych – Wielki Post, przygotowanie uczniów do I Komunii Świętej, rocznicy I Komunii Świętej, zorganizowanie przedstawienia bożonarodzeniowego (Jasełek).

Mgr Kinga Węglarz

7.             

Współpraca przy organizowaniu rekolekcji parafialnych i szkolnych.

Mgr Kinga Węglarz,

wychowawcy.

8.            .

Prowadzenie chórku (SP).

Mgr Kinga Węglarz

9.             

Udział w zespole charytatywnym przy parafii Św. Józefa Oblubieńca N.M.P. – pomoc dzieciom z Zespołu Szkół nr 1 w Dąbrowie Górniczej.

Mgr Kinga Węglarz

10.           

Organizacja wystawek, gazetek i dekoracji przedmiotowych w klasach i na korytarzach.

N-le przedmiotowcy.

11.           

Zorganizowanie wycieczek tematycznych po regionie, wyjść do teatru, kina, muzeum.

N-le przedmiotowcy.

12.          .

Przygotowanie z uczniami okolicznościowych apeli, akademii i uroczystości.

N-le przedmiotowcy.

Additional information