Działania podjęte przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w roku szkolnym 2013/2014

Nauczyciel

Podjęte działania

Beata Rutkowska

Stworzenie nowej strony internetowej szkoły. Aktualizowanie informacji na stronie

Judyta Sawicka – Bogus

Zbiórka surowców wtórnych- baterie, makulatura. Zbiórka nakrętek

Zofia Duszyńska

Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim – Międzynarodowy Projekt – Hands on Uniwerse:”Radiowe obserwacje Drogi Mlecznej”

Alicja Biegańska,

Marta Urbaniak

Przystąpienie do Programu „Szkoła Z Klasą 2.0”

Organizacja zimowiska

Prowadzenie i realizacja projektu edukacyjnego w kl. 3 gimnazjum

Współorganizacja akcji „Graj i pomagaj.”

Współorganizacja Turnieju Tanecznego w ramach Przegląd Twórczości Uczniów Dąbrowskich Szkół.

Aktualizacja zasad organizacji wycieczek szkolnych.

Additional information