Działania z zakresu doradztwa zawodowego w Gimnazjum nr 13

Działania z zakresu doradztwa zawodowego w Gimnazjum nr 13 kierowane są do uczniów i rodziców.

Współpracujemy z instytucjami wspierającymi uczniów w wyborze szkoły ponadgimnajalnej. Korzystamy z oferty RAPZ w Dąbrowie Górniczej.  Proponowane zajęcia informacyjne są dla nas ważnym elementem uzupełniającym szkolne działania z zakresu doradztwa zawodowego.

 Nasze działania przybierają następującą formę:
- warsztaty i zajęcia grupowe dla uczniów klas II - III, które przygotowują uczniów do świadomego planowania kariery i wyboru szkoły ponadgimnazjalnej,
- diagnozowanie możliwości zawodowych uczniów,
- wycieczki i spotkania z przedstawicielami zawodów i szkół ponadgimnazjalnych,
- specjalistyczne konsultacje dla uczniów i rodziców, udzielanie indywidualnych porad,
- seminaria informacyjne dla rodziców i uczniów dotyczące procedury rekrutacyjnej do szkół ponadgimnazjalnych.

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia wraz z Wydziałem Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej podjęła się realizacji projektu pt. „Poradnictwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych”.

Głównym celem projektu „Poradnictwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych” jest kompleksowe wsparcie uczniów w tworzeniu przez nich edukacyjnych i zawodowych planów poprzez uzmysłowienie im tego, co jest dla nich ważne, uświadomienie indywidualnych predyspozycji, umiejętności i talentów oraz przybliżenie wszystkich aspektów społecznych, ekonomicznych i psychologicznych wybieranych przez nich zawodów.

Na zajęciach prowadzonych w ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość zdobycia informacji na temat współczesnego rynku pracy, regionalnego rynku edukacyjnego, wolontariatu. Ponadto nauczą się określać własne cele życiowe, edukacyjne i zawodowe.

Projekt zakłada przeprowadzenie w 2014 roku cyklu warsztatów orientacji edukacyjnej i zawodowej dla 750 uczniów z 12 szkół gimnazjalnych z terenu Dąbrowy Górniczej w tym dla uczniów ze Szkoły Specjalnej w Dąbrowie Górniczej. Dodatkowo, przewiduje się przeprowadzenie indywidualnych spotkań (konsultacji), dla co najmniej 300 uczniów, których celem będzie wspomaganie edukacji w zakresie wyboru zawodów.

Warsztaty realizowane będą w dwóch etapach:

•    w okresie wiosennym (kwiecień – czerwiec 2014 r.)
•    w okresie jesiennym (wrzesień – grudzień 2014 r.).

Zajęcia odbywać się będą w szkołach, a przewidywany czas trwania warsztatów dla jednej grupy to cztery godziny dydaktyczne. Dla każdego uczestnika zostanie przygotowany komplet materiałów szkoleniowych zawierających informacje na temat struktury systemu oświaty, charakterystykę dąbrowskich szkół średnich, ofertę szkolnictwa wyższego oraz związanych z nim  możliwości kształcenia  w województwie śląskim, a także zestaw kwestionariuszy, ankiet, ćwiczeń i testów. 

 

 

Additional information