Rusza system elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjanych

Gimnazjaliści! 
System elektronicznej rekrutacji został udostępniony, póki co w zakresie zapoznania się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych. Możliwość korzystania z kont uczniowskich będzie od 12 maja. Po tym terminie razem ze swoim nauczycielem informatyki, będziecie uzupełniać formularz oraz zapoznacie się z procedurą elektronicznego naboru. Zapraszamy.

 

Link do elektronicznego naboru dla szkół ponadgimnazjalnych
https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji i terminy do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 zostały określone Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty z dn. 5 lutego 2014 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2014 / 2015.

Z treścią Postanowienia można zapoznać się klikając tutaj

 

Additional information