Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi integralną część Statutu Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi

Pobierz plik w formacie pdf

Additional information