Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 16 Z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego informuje, iż uroczyste
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018 roku o godzinie 9.00

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,  

 

 wprowadzanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych.

  

Czytaj więcej: List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów

Festyn Rodzinny 8 czerwca 2018 r.

Rada Rodziców, Dyrekcja Szkoły oraz cała społeczność szkolna serdecznie zapraszają na Festyn Rodzinny w dniu 8 czerwca.

Szczegóły znajdują się na plakacie.

 

ZASADY ORGANIZACJI DYŻURU WAKACYJNEGO PRZEDSZKOLA W SP16

ZASADY ORGANIZACJI DYŻURU WAKACYJNEGO PRZEDSZKOLA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

 

Dyżur wakacyjny trwa od 02.07.2018 – 13.07.2018

 

1.      Termin składania wniosku o przyjęcie dziecka przedszkolnego na dyżur wakacyjny trwa od 7 maja 2018 – 21 maja 2018 w godz. 7:30-15:30.

2.      Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy pobrać w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy przedszkolnego.

3.      Wypełniony wniosek zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny rodzice składają osobiście w sekretariacie uczniowskim.

4.      Dyrektor placówki powołuje komisję kwalifikacyjną dzieci na dyżur wakacyjny.

5.      Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w przedszkolu zostanie wywieszona do 30 maja 2018  do godz. 14:00 na tablicy informacyjnej.

6.      Od 1 czerwca 2018 do 8 czerwca 2018 rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola – potwierdzeniem woli zapisu jest podpisanie umowy.

7.      Ilość miejsc w Oddziale Przedszkolnym w okresie dyżuru wakacyjnego wynosi 25.

8. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do naszego Oddziału Przedszkolnego, a następnie inne dzieci. W sytuacji większej ilości zgłoszonych dzieci niż miejsc w oddziale przedszkolnym o przyjęciu dziecka na dyżur decyduje data i godzina wpływu karty zgłoszenia dziecka.

9.      Nie podpisanie umowy w terminie określonym w pkt. 6  jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca na okres dyżuru wakacyjnego w oddziale przedszkolnym.

 

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny

Karta zapisu dziecka przedszkolnego (Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 16)

Additional information