Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi w Dąbrowie Górniczej oraz organizatorzy konkursu serdecznie zapraszają uczniów do udziału w konkursie

Regulamin konkursu

Oświadczenie rodzica