Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot/
stanowisko

Wychowawstwo

Biegańska Alicja

Dyrektor,
nauczyciel plastyki

-

Urbaniak Marta

Zastępca dyrektora,
nauczyciel matematyki

-

Borówka Elżbieta

Kierownik świetlicy

-

Białas Krystyna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Klasa II b 

Borzęcki Maciej

Nauczyciel wychowania fizycznego

-

Cebo Marta

Pedagog szkolny

-

Domachowska Macek Wioletta

Nauczyciel  zajęć komputerowych, informatyki i techniki

Klasa VIII a

Doroz Katarzyna

Nauczyciel świetlicy

-

Duchnowska Iwona

Nauczyciel
bibliotekarz

-

Falkus Joanna

Nauczyciel współorganizujący

-

Gajda Łukasz

Nauczyciel
wychowania fizycznego

-

Gołuzin Dorota

Nauczyciel rehabilitant

-

Jamrozy Żaneta

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

oddział przedszkolny

Jurusik Katarzyna

Nauczyciel matematyki

klasa IV a 

Kukla Jowita

Nauczyciel chemii

 -

Kantor Kinga

Nauczyciel religii

-

Klimczak Monika

Nauczyciel historii i muzyki

klasa VIII B

Kokot Magdalena

Nauczyciel języka angielskiego

klasa VI a

Kosoń Iwona

Nauczyciel przyrody i biologii

klasa VIII c

Kowalska - Hermanowicz Justyna

Nauczyciel świetlicy

-

Krawczyk Danuta

Nauczyciel pedagog specjalny

-

Kruczek Monika

Nauczyciel j. niemieckiego i  etyki

-

Krupa Magdalena

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

klasa I b

Legęza Magdalena

Nauczyciel współorganizujący

-

Łągiewka Anna

Nauczyciel matematyki i fizyki

klasa IV b

Marszałek Magda

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

oddział przedszkolny

Michalczyk Jolanta

Nauczyciel języka angielskiego

-

Nowakowska - Maj Anna

Nauczyciel współorganizujący

-

Pilzak Wioletta

Nauczyciel geografii

-

Ratajczyk - Gajda Elżbieta

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

klasa II a 

Stachura - Badoń Justyna

Nauczyciel języka polskiego

klasa VII a

Stawcki Bartosz

Nauczyciel współorganizujący

-

Strugała piotr

Nauczyciel doradztwa zawodowego

 

Szyller Ewelina

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

klasa III a

Szymanowska Maria

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

klasa III b

Tutak - Żak Monika

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

oddział przedszkolny

Walotek Teresa

Nauczyciel  j. polskiego, j. angielskiego

-

Wierzbik Magdalena

Nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej,
j. angielskiego

klasa I a 

Wirski Przemysław

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa

-

Żaba Katarzyna

Nauczyciel języka polskiego, logopeda

klasa V a

Żalek Justyna

Nauczyciel psycholog

 

Żukowska Maja

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego

oddział przedszkolny