OFERTA SP16ZOP NABÓR DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 • Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi znajduje się w spokojnej dzielnicy miasta, niedaleko centrum, w kierunku Parku Zielona i Jeziora Pogoria.
 • Szkoła charakteryzująca się ponad 60-letnią tradycją jest bardzo dobrze postrzegana w środowisku i polecana jako placówka posiadająca bardzo dobry klimat sprzyjający rozwojowi małego dziecka. Ma swoją bogatą i wieloletnią historię. Jako jedyna posiada pomnik Związku Orła Białego autorstwa znanego rzeźbiarza Zygmunta Brachmańskiego oraz Szkole Obserwatorium Astronomiczne. Jest kameralna i tworzy zgraną, lubiącą się społeczność. Opinie te są potwierdzane ocenami, które szkoła otrzymuje, jak równie w formie feedbacku na podstawie codziennych rozmów, spotkań.

 

 • Pracujemy w trybie jednozmianowym, lekcje rozpoczynają się o godz. 08.00 lub o godz. 08.55.
 • Nauczyciele naszej szkoły należą do kreatywnego, profesjonalnego, świetnie wykształconego zespołu pedagogicznego. Prowadzą zajęcia wg zasady nauki przez doświadczenie i innowacyjność. Systematyczne szkolenia, kursy, podejmowane przez nauczycieli studia, pozwalają wykorzystać najnowsze, zgodne z neurodydaktyką metody pracy z dziećmi. Stawiamy na rozwój motywacji wewnętrznej dzieci.
 • Tworzymy zgrany zespół nauczycielski, w którym kładziemy silny nacisk na eksperckie kompetencje pedagogiczne, kompetencje budowania relacji i pracę twórczą charakteryzującą się nieustannym  poszukiwaniem, badaniem i zaangażowaniem w realizację celów procesu edukacyjnego.
 • Jesteśmy szkołą bez dzwonków. Nasi uczniowie szybko zaakceptowali ten system, świetnie funkcjonują bez głośnego dźwięku dzwonka. Inspirując się trendem Budzącej się szkoły, niwelujemy szkolne stereotypy, dbamy o dobrostan uczniów, wszechstronny i harmonijny rozwój naszych uczniów. Wyzwalamy ich naturalną aktywność, rozwijamy zainteresowania i talenty, wspieramy osiąganie sukcesów na miarę możliwości każdego z nich.
 • Ogromne znaczenie przykładamy to relacji w zespołach klasowych i tworzenia dobrego klimatu, gdzie dzieci lubią swoją szkołę, swoich kolegów i nauczycieli, traktując ich jako cennych partnerów w poznawaniu świata.
 • Jako nauczyciele zapewniamy pełną opiekę merytoryczną rodzicom uczniów, szczególnie klas pierwszych.  Rozmowy z rodzicami, konsultacje, godziny dostępności dla rodziców, wspieranie rodziców w procesie edukacyjnym uczniów na każdym poziomie ich rozwoju, konsultacje z pedagogiem, psychologiem, pedagogiem specjalnym, logopedami i dyrekcją szkoły. 

 • Dzieci w szkole mają zapewnione specjalistyczne zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na podstawie opinii i orzeczeń proponujemy zajęcia logopedyczne, wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne i wiele innych. Na bieżąco informujemy rodziców o zauważonych indywidualnych potrzebach dziecka, udzielamy profesjonalnych informacji na temat instytucji wspierających dziecko i rodzinę.

 • W 2022r  szkoła pozyskała multimedialne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt informatyczny w programie Aktywna Tablica 2022 dla ucznia ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W związku z  indywidualizacją procesu nauczania oraz doborem metod i narzędzi, które ułatwią uczniowi zdobywanie wiedzy i przyswajanie informacji, szkoła posiada pomoce dydaktyczne w postaci interaktywnej podłogi z pakietem oprogramowania, programy multimedialne oraz rozwiązania digital, które wspierają pracę z dzieckiem ze SPE. Szkoła posiada pakiety multimedialne, które wpływają na rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych, pomagają w pracy z uczniem mającym zaburzenia wymagające terapii logopedycznej i psychologicznej, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia procesów komunikacji, zaburzenia przetwarzania słuchowego, zaburzeniami procesów uczenia się (w tym dyskalkulia, dysleksja).
 • W szkole wspiera się rozwój sensoryczny dzieci. Nauczyciele realizują zajęcia usprawniające sensorycznie dzieci, realizują własne działania profilaktyczne w tym zakresie.
 • Dzieci u nas ucząc się, mogą korzystać z zestawu robotów edukacyjnych (Photon) mając ze swoimi nauczycielami zajęcia z robotyki, kodowania i sztucznej inteligencji. W szkole funkcjonuje Laboratorium Przyszłości ze specjalnymi zestawami gogli VR (okulary wirtualnej rzeczywistości).
 • W szkole prężnie działa wolontariat. Poprzez udział w akcjach charytatywnych dzieci uczą się wrażliwości na potrzeby innych (m.in.: mamy liczne działania na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt, współpraca z hospicjum, pomoc seniorom, dzieciom przewlekle chorym). Tworzymy atmosferę wzajemnego szacunku, odpowiedzialności, pomocy i życzliwości.

 • Realizujemy założenia pedagogiki poprzez doświadczanie, działanie i zabawę, edukację sensoryczną, wdrażanie dziecka w przyjazną rozwojowi malucha edukację szkolną. W tym roku w szkole realizujemy piętnaście autorskich innowacji pedagogicznych naszych nauczycieli. Stawiamy na innowacyjność, która sprzyja twórczemu rozwojowi ucznia.
 • Współpracujemy z uczelniami wyższymi na rzecz naszych dzieci. Szczególnie z Dąbrowskim Uniwersytetem Dziecięcym Akademii WSB realizując cenne programy i korzystając z doświadczenia specjalistycznej kadry akademickiej (m.in. Świat widziany oczami fizjoterapeuty, Świat widziany oczami badacza) Nasz aktywny udział w projekcie „Dobrze słyszeć – Koło Naukowe Fizjoterapii w służbie dzieciom”  Akademii WSB we współpracy z Fundacją In Coropre w Dąbrowie Górniczej, projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, dokonać diagnoza i terapia słuchowa dzieci z klas 1-3.
 • Realizujemy ogólnopolskie projekty pobudzające ciekawość poznawczą m.in.: „Zabawa sztuką”, „ Z kulturą mi do twarzy”, projekty ekologiczne, zdrowotne dzieci.
 • Dzieci w szkole mają zapewnione smaczne, zbilansowane dietetycznie, dwudaniowe obiady. Prowadzimy w szkole akcje "Lekki Tornister", „Mleko dla szkół”, „Owoce w szkole”.
 • Dbamy o dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi. Utrzymujemy stałą współpracę ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w celu tworzenia właściwych procedur żywieniowych, szczególnie dla dzieci objętych specjalnymi dietami (np. dieta bezglutenowa). Możemy dostosować dietę szkolną w przypadkach związanych ze stanem zdrowia dziecka.
 • Szczególnym wsparciem otacza się u nas dzieci przewlekle chore, wdrożone w szkole procedury zapewniają bezpieczeństwo dzieciom (m.in.: cukrzyca, astma, padaczka).
 •  Organizujemy wiele wycieczek pozwalających pogłębiać wiedzę dzieci o Polsce, regionie, jego tradycjach, m.in. Fabryka Bombek w Wieliczce i w Miechowie, Szkoła Magii i Czarodziejstwa w Starych Tarnowicach, Ogrody Kapias, Osikowa Dolina, Chata Chlebowa, Małe Centrum Nauki Sowa, jak również poznać historię i zabytki Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wrocławia (Afrykarium, i Zoo, rejs rzeką Odrą) i wiele innych. Jesteśmy stałymi gośćmi w Teatrze dzieci zagłębia w Będzinie.
 • W czasie wakacji i ferii jesteśmy organizatorami  letnich i zimowych półkolonii. Doceniają nas nie tylko uczniowie i rodzice. Zdobyliśmy I miejsce w konkursie wojewódzkim na najlepiej zorganizowany wypoczynek letni 2022.
 • Uczniowie klas 1-3  mają swoje sale na wydzielonym II piętrze budynku szkoły. Sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne, projektory, umożliwiają interaktywną naukę. Pomieszczenia  klas są kolorowe, przestronne, wyposażone w indywidualne szafki do przechowywania podręczników i pomocy szkolnych, strefę dywanową. Rodzice we współpracy z nauczycielami i dyrekcją szkoły aktywnie uczestniczą w wyposażeniu i wystroju klas swoich dzieci. Uczniowie klas starszych posiadają indywidualne metalowe szafki w strefie swoich klas.
 • W procesie edukacyjnym wykorzystujemy bardzo dobrą szkolną bazę sportowo- rekreacyjną (dwie sale gimnastyczne, w tym jedna pełnowymiarowa do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki oraz mała sala gimnastyczna z zainstalowaną interaktywną podłogą jak również, wyposażona w materace i klocki piankowe, pozwalające na zabawy ruchowe, jogę, zajęcia z zakresu rewalidacji ruchowej).
 • Posiadamy dobrze wyposażony plac zabaw oraz siłownię pod chmurką, dwa boiska wielofunkcyjne – piłkarskie, do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej. Szkoła prowadzi także ogródek szkolny, obsadzany sezonowymi roślinami ozdobnymi oraz warzywami.
 • Szkoła posiada zewnętrzny i wewnętrzny monitoring wizyjny, który wspomaga bezpieczeństwo osób przebywających na terenie wokół szkoły i w budynku szkoły. Przejście dla pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły zabezpiecza przeszkolony pracownik.
 • Każdy rodzic chcący poznać szkołę może umówić się na indywidualne spotkanie z dyrekcją, obejrzenie szkoły, konsultacje z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, kierownikiem świetlicy.
 • Uczniowie szkoły biorą udział w projektach i konkursach rozwijających ich zainteresowania (m.in. Czytam z klasą, Ogólnopolski Orzeł Edukacji  Wczesnoszkolnej, Orzeł Matematyczny oraz wiele innych).
 • Codzienność w naszej szkole jest urozmaicona wieloma działaniami dającymi dzieciom radość i rozwijającymi ich umiejętności intelektualne, manualne, ogólno-ruchowe, artystyczne (m.in. szkolne Obchody Międzynarodowego Dnia Kropki, Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, Dnia Jabłka, Dnia Pluszowego Misia, Zabawy Mikołajkowe, spotkania świąteczne oraz wiele innych). Organizowane imprezy i uroczystości tematyczne w klasie i szkole są uzupełnieniem procesu edukacyjno-dydaktycznego.
 • Rodzice cenią sztandarowe przedsięwzięcia organizowane wspólnie z Radą Rodziców: m.in. uroczystości pasowania na ucznia, świąteczne kiermasze, festyny rodzinne, bale Rady Rodziców. Rodzice bardzo chętnie angażują się wraz z Radą Rodziców w przedsięwzięcia i imprezy na rzecz dzieci i społeczności lokalnej.
 • Szkoła posiada obserwatorium astronomiczne, jest organizatorem prestiżowego wojewódzkiego konkursu pod  honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Dyrektora Obserwatorium i Planetarium w Chorzowie. Proponujemy naszym uczniom profesjonalne zajęcia astronomiczne prowadzone przez specjalistę ds. astronomii.
 •  Współpracujemy z wieloma instytucjami, organizujemy ciekawe pokazy m.in. pokazy straży pożarnej, spotkania z medykami lotniczego ratownictwa medycznego, pracownikami akademickimi, dietetykami, muzykami i gwiazdami programów telewizyjnych.
 • Proces edukacyjny wspomagamy poprzez aktywność czytelniczą. Szkolna biblioteka jest ulubionym miejscem dzieci. Organizujemy bardzo ciekawe zajęcia czytelnicze dla najmłodszych, konkursy, turnieje, akcje w mediach społecznościowych. Współpracujemy z bibliotekami miejskimi, uczelnianymi. Szkoła walczy o certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników.
 • Zapewniamy profesjonalną, opiekuńczą i bardzo lubianą kadrę wychowawców świetlicy. Uczniowie różnych klas, po zajęciach lekcyjnych integrują się, współpracują wg zasad „świetlików” (m.in. pasowanie na Świetlika, czyli na członka szkolnej świetlicy). Czas świetlicowy wypełniony jest  zabawami, zajęciami aktywności ruchowej, w tym: siatkówką, tenisem stołowym, piłką nożną, konkursami plastycznymi, czytelniczymi. Jest czas na odrobienie pracy domowej, zabawy przy grach planszowych (szachy, warcaby).

 • Aby nas lepiej poznać zapraszamy już od 2 marca 2023 r. w każdy czwartek od godz. 16.00 do godz. 17.00 na kreatywne zajęcia przygotowujące 7-letnie dzieci do poznania szkoły, nowych kolegów, swoich nowych nauczycieli, specyfiki szkolnego funkcjonowania w ramach autorskiego programu ,,IDZIEMY DO SZKOŁY".
 • Od 2 marca 2023r program IDZIEMY DO SZKOŁY będzie uzupełniany modułem EDUKACYJNE DUETY - czyli gdy dzieci mają zajęcia, rodziców zapraszamy na konsultacje z wychowawcami edukacji wczesnoszkolnej, dyrekcją, pedagogiem, psychologiem, logopedą, nauczycielami przedmiotów i innymi specjalistami szkolnymi. Tę formułę programu wprowadziliśmy z sukcesem w zeszłym roku. Odpowiadamy na wszystkie pytania o szkole i edukacji małego dziecka.
 • Więcej informacji na sp16dg.pl (galeria szkolna W obiektywie https://sp16dg.pl/index.php/w-obiektywie) oraz Instagram, Facebook @SP16zOP, https://www.facebook.com/Sp16zOP, tel. 32 2623871
 • Program IDZIEMY DO SZKOŁY i EDUKACYJNYCH DUETÓW dostępny na szkolnej stronie oraz w szkolnych mediach społecznościowych od 22.02.2023. Już teraz zadzwoń do sekretariatu głównego szkoły i zarezerwuj wejściówkę na 02.03.3023 oraz pozostałe czwartki od 16.00 do 17.00.