Szkoła jak dom - tak mówią jedni, inni: Szkoła pod gwiazdami, bo mamy jedyne w województwie Szkolne Obserwatorium Astronomiczne, jeszcze inni: Zielona szkoła, bo po termomodernizacji jesteśmy zieloną szkołą na „zielonych” terenach miasta, blisko parku „Zielona” i jezior „Pogoria”. 

Jedno jest pewne, warto zobaczyć, co oferujemy swoim uczniom i rodzicom!

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY:

 Oto nasza koncepcja na dobrą szkołę, którą chcemy wraz z uczniami i rodzicami tworzyć.

 

Rodzicu! 

Jeśli chciałbyś, aby Twoje Dziecko uczyło się w szkole: 

która w swojej misji DOBRO, PRAWDĘ, PIĘKNO – wdraża zasady etyczne i estetyczne,

która przygotuje każde dziecko na miarę jego możliwości do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, do dalszej edukacji i dorosłego życia, 

w której rozwija zainteresowania i pasje,

w której nauka będzie przygodą, a nie ponurym obowiązkiem, 

w której słowo PIĘKNO oznacza urodę otaczającego świata, a szkoła pozwoli poznać otaczający świat i nauczy jak dbać o to, co jest wokół nas,

w której twoje dziecko będzie czuło się bezpiecznie, bo żadne nie pozostaje anonimowe,

w której tworzymy otwartą społeczność, która chce się rozwijać,

w której dzieci i młodzież znają wartość słowa DOBRO i chcą pomagać innym,

to zapraszamy do naszej szkoły.

 

Nasza szkoła oferuje:

skuteczne nauczanie z uwzględnieniem potrzeb uczniów,

zajęcia w dobrze wyposażonych salach z wykorzystaniem nowoczesnych mediów,

pomoc dziecku i rodzinie,

opiekę świetlicy po zajęciach lekcyjnych

realizację programów ekologicznych, prozdrowotnych, profilaktycznych, społecznych, wolontariat, udział w akcjach charytatywnych,

dbanie o historię i tradycję naszej szkoły i regionu

szczególne rozwijanie pasji sportowych

ciekawą  ofertę  zajęć pozalekcyjnych

 

Uczniu

Chcemy abyś po ukończeniu szkoły

Był kulturalny, dbał o piękno ojczystego języka

Był przygotowany do dorosłego życia, znał języki obce, rozwijał swoje pasje i talenty

Był wrażliwy na potrzeby innych, pomagał słabszym

Dbał o swoje zdrowie

Dbał o otaczający nas świat (był ekologiczny)