Uczniu

Chcemy abyś po ukończeniu szkoły

Był kulturalny, dbał o piękno ojczystego języka

Był przygotowany do dorosłego życia, znał języki obce, rozwijał swoje pasje i talenty

Był wrażliwy na potrzeby innych, pomagał słabszym

Dbał o swoje zdrowie

Dbał o otaczający nas świat (był ekologiczny)