OFERTA EDUKACYJNA

Wybierając spośród wielu szkół, często drogi Rodzicu i uczniu, zastanawiasz się, którą szkołę wybrać. Proponujemy Szkołę Podstawową nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi. Dlaczego? Ponieważ nasza szkoła charakteryzuje się następującymi cechami, które wyróżniają nas wśród innych szkół:

§  Planowana mała liczebność klas pierwszych która powoduje poczucie bezpieczeństwa, szybką integrację zespołu, komfortowe przejście z etapu przedszkolnego do szkolnego. Pracujemy z dziećmi przedszkolnymi, więc wiemy jak spokojnie wdrożyć dzieci w pierwsze szkolne obowiązki;

§  Szkoła wyposażona w monitoring wizyjny, tworzy rodzinną atmosferę, gdzie nikt nie jest anonimowy; ponad 1/3 naszych uczniów to uczniowie spoza rejonu, którzy wybrali edukację właśnie u nas;

§  Sale lekcyjne przeznaczone dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej umożliwiające efektywną naukę, połączoną z zabawa i relaksem;

§  nauka z wykorzystaniem tablicy multimedialnej; sale są wyposażone w projektory, laptopy, tablice multimedialne, umożliwiający prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

§  realizujemy zasady programu Budzącej się szkoły, promujemy szkołę bez dzwonków, która wprowadza szkołę w nowy wymiar edukacji przyjaznej dziecku;

§  zapewniamy rozwijanie indywidualnych pasji i zainteresowań w ramach zajęć szkolnych,  pozalekcyjnych, zajęć sportowych, udział w  konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, oraz ofertę zajęć wyrównawczych, przygotowujących do zdobycia jak najlepszych wyników na zakończenie edukacji w klasie ósmej, korzystamy z zewnętrznych narzędzi do przeprowadzania badań edukacyjnych oraz tworzymy własne oparte na bezpośredniej obserwacji uczniów;

§  dajemy opiekę po lekcjach w świetlicy szkolnej do godz. 16.30;

§  realizujemy regionalne i ogólnopolskie projekty, współpracujemy w wieloma instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, szkołami, uczelniami wyższymi.

§  dbamy o tradycję i historię regionu jak wskazuje nazwa szkoły, dzieci w naszej szkole mogą uczestniczyć w zajęciach zuchowych i harcerskich;

§  zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w pełnowymiarowej sali gimnastycznej oraz małej salce do ćwiczeń. Korzystamy ze szkolnych obiektów rekreacyjnych: placu zabaw, boisk wielofunkcyjnych. Na lekcjach wychowania fizycznego korzystamy także z profesjonalnych obiektów sportowych (boiska Centrum Sportu i Rekreacji). Szkoła współpracuje z  uczniowskimi klubami piłkarskim i promuje talenty sportowe;

§  w klasach starszych prowadzone są zajęcia różnych przedmiotów w tym z informatyki i programowania w zwiększonym wymiarze godzin w cyklu kształcenia;

§  wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Szkolnego Obserwatorium Astronomicznego na ciekawe zajęcia z astronomii, astrofizyki, modelarstwa rakietowego i fotografii nieba; współpracujemy z wyższymi uczelniami i ośrodkami nauki;

§  szkoła jest organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego we współpracy z Planetarium Śląskim, od wielu lat organizuje także inne konkursy wojewódzkie;

§  zapewniamy pyszne dwudaniowe obiady w stołówce szkolnej, przygotowywane zgodnie z zasadami dietetyki i zdrowego żywienia, realizujemy wojewódzki program Żywienie na wagę zdrowia;

§  nasi uczniowie wraz z nauczycielami tworzą Klub Wolontariusza, aktywnie angażują się w miejskie i ogólnopolskie akcje charytatywne;

§  w ramach pomocy uczniowi i jego rodzinie szkoła oferuje pomoc psychologa, pedagoga szkolnego, logopedów, nauczycieli rewalidacji oraz specjalistów, których zatrudnienie wynika z potrzeb dziecka i wskazań poradni psychologiczno- pedagogicznej;

w szkole w godzinach popołudniowych oprócz SKS z zakresu piłki nożnej i siatkowej, szachów, tenisa stołowego, organizowane są zajęcia prowadzone przez kluby sportowe m.in. piłka nożna, aikido. 

 

 

Oferta Gimnazjum nr 13

Wybierając spośród wielu szkół, często drogi uczniu  zastanawiasz się, które gimnazjum wybrać. Proponujemy Gimnazjum nr 13. Dlaczego? Ponieważ nasze gimnazjum charakteryzuje się następującymi cechami, które wyróżniają nas wśród innych szkół:

 • mała liczebność gimnazjum która powoduje poczucie bezpieczeństwa, szkoła wyposażona w monitoring wizyjny, rodzinna atmosfera, u nas nikt nie jest anonimowy; ponad 1/3 naszych uczniów to uczniowie spoza rejonu, którzy wybrali edukację właśnie u nas;
 • pracownie przedmiotowe umożliwiające efektywną naukę;
 • nauka z wykorzystaniem tablicy multimedialnej; sale są wyposażone w projektory, laptopy, tablice multimedialne oraz sprzęt TV, umożliwiający prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 • realizujemy ogólnopolski program Szkoła z klasą 2.0, wdrażamy wszystkich naszych uczniów do wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
 • szkoła posiada nowoczesną 20 stanowiskową pracownię internetową oraz multimedialne centra informacyjne w bibliotece szkolnej;
 • przeprowadzona w szkole ewaluacja zewnętrzna w ZS1 wskazała wysoki poziom spełnienia wymagań państwowych;
 • zapewniamy rozwijanie indywidualnych pasji i zainteresowań w ramach kółek i zajęć pozalekcyjnych, zajęć sportowych, udział w  konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, oraz dużą oferta zajęć wyrównawczych, przygotowujących do egzaminów gimnazjalnych, korzystamy z zewnętrznych narzędzi do przeprowadzania badań edukacyjnych;
 • dajemy opiekę po lekcjach w świetlicy szkolnej do godz. 16.30;
 • realizujemy regionalne, ogólnopolskie i międzynarodowe projektów np. Comenius Regio, Comenius. Szkoła ściśle współpracuje z Młodzieżowym Ośrodkiem Pracy Twórczej i Biblioteką Miejską, Hufcem ZHP;
 • tradycją naszej szkoły jest organizacja corocznych wyjazdów zagranicznych, dzięki którym nasi uczniowie mają możliwość poznania większości krajów europejskich (m.in. Francji, Grecji, Szwajcarii, Niemczech, Włoszech, Anglii, Hiszpanii, Chorwacji, Włochy), oraz kilkudniowe wycieczki krajowe, dzięki którym poznajemy piękno naszego kraju;
 • zapewniamy naukę języków obcych umożliwiająca swobodne komunikowanie się w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim;
 • zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w nowoczesnej pełnowymiarowej sali gimnastycznej oraz małej salce do ćwiczeń. Na lekcjach wychowania fizycznego korzystamy z profesjonalnych obiektów sportowych (boiska Centrum Sportu i Rekreacji, Hala Sportowa). Szkoła współpracuje z Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Piłkarskim i promuje talenty sportowe; W gimnazjum realizowana jest innowacja pedagogiczna z wychowania fizycznego;
 • w gimnazjum prowadzone są zajęcia z matematyki i informatyki w zwiększonym wymiarze godzin w cyklu kształcenia. Nasi uczniowie mają możliwość zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych;
 • wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Szkolnego obserwatorium astronomicznego na ciekawe zajęcia z astronomii, astrofizyki, modelarstwa rakietowego i fotografii nieba; współpracujemy z wyższymi uczelniami i ośrodkami nauki;
 • szkoła jest organizatorem Wojewódzkiego konkursu astronomicznego we współpracy z Planetarium Śląskim, od wielu lat organizuje konkursy miejskie i rejonowe „Dyktando miejskie”, „Najpiękniejszą kartka Wielkanocna”, „Sportowe Asy”;
 • szkoła zapewnia pyszne dwudaniowe obiady w stołówce szkolnej, przygotowywane zgodnie z zasadami dietetyki i zdrowego żywienia, realizujemy wojewódzki program Żywienie na wagę zdrowia;
 • nasza młodzież wraz z nauczycielami tworzy Klub Wolontariusza, aktywnie angażuje się w miejskie i ogólnopolskie akcje charytatywne, pomoc w domach opieki i domach dziecka i schroniskach dla zwierząt. Szkoła współpracuje z I LO w ramach pomocy uczniom w nauce;
 • wraz z Centrum Sportu i Rekreacji, oraz Szkołą Muzyczną i Liceum Sztuk Plastycznych organizuje Przegląd Twórczości Uczniów Dąbrowskich Szkół; Współorganizujemy miejskie akcje charytatywne Graj i pomagaj.
 • w ramach pomocy uczniowi i jego rodzinie szkoła oferuje pomoc psychologa i pedagoga szkolnego;
 • w szkole w godzinach popołudniowych oprócz SKS, oraz zajęć fakultatywnych z piłki nożnej i siatkowej, koszykówki i tenisa stołowego, organizowane są zajęcia prowadzone przez kluby sportowe m.in. piłka nożna, aikido, football amerykański.

Zapraszamy uczniów klas VI  na wyjątkowe zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole, przygotowujące do nauki w gimnazjum, które rozpoczynają się już w lutym 2014 dla wszystkich chętnych. Więcej informacji w szkole oraz na stronie www.