W dniach od 3 czerwca 2022 r. od godziny 8.00 do 10 czerwca br. do godziny 15.00 
będzie przeprowadzana rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w przedszkolach
na terenie Dąbrowy Górniczej

Utworzona została nowa strona naborowa dla rodziców https://uzupelniajaca-przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl/

 w rekrutacji biorą udziały tylko przedszkola wskazane na stronie rekrutacji