Dyrekcja szkoły informuje, iż:

Rekrutacja uzupełniająca do klasy I Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi odbędzie się w dniach :

20.06.2022 r. (od godz. 08.00) - 01.07.2022 r. ( do godz. 15.00 )
dla dzieci z obwodu placówki jak również pozaobwodowych
poprzez nową platformę naborową :https://uzupelniajaca-sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl/

Zapraszamy Rodziców Przyszłych Uczniów Klas Pierwszych