Informujemy zainteresowanych rodziców, że od 04.05.2023r. do 12.05.2023r.  można dokonywać zapisu dziecka na dyżur wakacyjny. Wypełnione karty należy dostarczyć do sekretariatu głównego (p. referent E. Zych) w nieprzekraczalnym terminie do 12.05.2023r.

Karty do pobrania u wychowawcy w przedszkolu i w sekretariacie szkoły.

Od 22.05.2023r. – 31.05.2023r. przyjmowane będą wnioski rodziców dzieci spoza danego przedszkola (wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły). 

Tegoroczny dyżur wakacyjny w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi w Dąbrowie Górniczej planowany jest od 10.08.2023 r. do 31.08.2023 r. 

Zasady zapisów dzieci na dyżur wakacyjny