Informujemy zainteresowanych rodziców, że od 04.05.2023r. do 12.05.2023r.  można dokonywać zapisu dziecka na dyżur wakacyjny. Wypełnione karty należy dostarczyć do sekretariatu głównego (p. referent E. Zych) w nieprzekraczalnym terminie do 12.05.2023r.

Karty do pobrania u wychowawcy w przedszkolu i w sekretariacie szkoły.

Od 22.05.2023r. – 31.05.2023r. przyjmowane będą wnioski rodziców dzieci spoza danego przedszkola (wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły). 

Tegoroczny dyżur wakacyjny w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi w Dąbrowie Górniczej planowany jest od 10.08.2023 r. do 31.08.2023 r. 

Zasady zapisów dzieci na dyżur wakacyjny

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2023/2024.

 

Szczegółowe informacje na temat terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakładce: Rekrutacja.

 

 

www.kuratorium.katowice.pl

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora

Przedszkola nr 17 w Dąbrowie Górniczej

Przedszkola nr 34 w Dąbrowie Górniczej

Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi w Dąbrowie Górniczej

Szkoły Podstawowej nr 20  z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 w Dąbrowie Górniczej

pełna treść ogłoszenia

W dniu 16 grudnia 2022 r. w naszej szkole odbył się II ogólnopolski konkurs retoryczny dla uczniów szkół podstawowych.

W konkursie uczestniczyli uczniowie:

1. Małgorzata Ławska 9 pkt

2. Wiktoria Frukacz 8 pkt

3. Julia Zub 10 pkt

4. Mikołaj Zieliński 4 pkt

 

Dyrekcja Szkoły informuje, iż uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w sali gimnastycznej.

Dyrekcja szkoły informuje, iż:

Rekrutacja uzupełniająca do klasy I Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi odbędzie się w dniach :

20.06.2022 r. (od godz. 08.00) - 01.07.2022 r. ( do godz. 15.00 )
dla dzieci z obwodu placówki jak również pozaobwodowych
poprzez nową platformę naborową :https://uzupelniajaca-sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl/

Zapraszamy Rodziców Przyszłych Uczniów Klas Pierwszych