W dniu 16 grudnia 2022 r. w naszej szkole odbył się II ogólnopolski konkurs retoryczny dla uczniów szkół podstawowych.

W konkursie uczestniczyli uczniowie:

1. Małgorzata Ławska 9 pkt

2. Wiktoria Frukacz 8 pkt

3. Julia Zub 10 pkt

4. Mikołaj Zieliński 4 pkt

 

Dyrekcja Szkoły informuje, iż uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w sali gimnastycznej.

Dyrekcja szkoły informuje, iż:

Rekrutacja uzupełniająca do klasy I Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi odbędzie się w dniach :

20.06.2022 r. (od godz. 08.00) - 01.07.2022 r. ( do godz. 15.00 )
dla dzieci z obwodu placówki jak również pozaobwodowych
poprzez nową platformę naborową :https://uzupelniajaca-sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl/

Zapraszamy Rodziców Przyszłych Uczniów Klas Pierwszych
 
 

Program półkolonii

wraz z programem profilaktycznym

realizowany w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi

im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej

 

 

„Radosne, aktywne i kreatywne wakacje”

w terminie:

I Turnus od 01.08.2022 r. do 12.08.2022 r. w godzinach od 800 do 1400

II Turnus od 16.08.2022 r. do 29.08.2022 r. w godzinach od 800 do 1400

 

program półkolonii

W dniach od 3 czerwca 2022 r. od godziny 8.00 do 10 czerwca br. do godziny 15.00 
będzie przeprowadzana rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w przedszkolach
na terenie Dąbrowy Górniczej

Utworzona została nowa strona naborowa dla rodziców https://uzupelniajaca-przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl/

 w rekrutacji biorą udziały tylko przedszkola wskazane na stronie rekrutacji

Dyrekcja Szkoły przekazuje informacje Z MOPS-u dotyczące programu "Aktywny samorząd"

program pilotażowy "Aktywny samorząd"

Szanowni Państwo,

 

Od 23.05.2022 r. mogą Państwo składać wnioski na dyżur wakacyjny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu dziecka na dyżur będzie decydować kolejność zgłoszeń. 

 

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny