Szanowni Państwo,

 

Od 23.05.2022 r. mogą Państwo składać wnioski na dyżur wakacyjny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu dziecka na dyżur będzie decydować kolejność zgłoszeń. 

 

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny

UWAGA! Informacje dla Rodziców i Uczniów Terminarz dni wolnych
Wiosenna przerwa świąteczna
14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty 2022
24.05.2022,
• 25.05.2022,
• 26.05.2022
Świetlica pracuje zgodnie z planem w godzinach 7.30 – 16.30 zgłoszenie obecności dziecka należy dokonać wcześniej,

minimum z 3 dniowym wyprzedzeniem w celu zorganizowania właściwej opieki,

rodzice koniecznie zgłaszają ewentualną nieobecność w związku z odliczeniami kwot za obiady w tych dniach.

Dzień wolny do odpracowania
02.05.2022 – dzień wolny do odpracowania 07.05.2022 (dnia 07.05.2022 pracujemy wg planu lekcji)

Informacja dla rodziców przedszkola
Dnia 02.05.2022 przedszkole pracuje bez zmian (odpracowywanie dotyczy tyko uczniów szkoły)


Dni 01.05.2022 oraz 03.05.2022 są świętami ustawowo wolnymi w Polsce.

Protokół z przeprowadzenia Turnieju Wiedzy Astronomicznej –
XVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego,
w dniu 8 kwietnia 2022 r.

 

W dniu 8 kwietnia 2022 r. odbył się Turniej Wiedzy Astronomicznej. W turnieju uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Komisja konkursowa w składzie:

Anna Łągiewka – nauczyciel matematyki i fizyki,

Dariusz Nelle – specjalista ds. astronomii, opiekun szkolnego obserwatorium,

Marta Urbaniak – nauczyciel matematyki,

sprawdziła prace uczestników i wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

 

Wyniki konkursu

Kategoria: Szkoła Podstawowa

I miejsce:

Alicja Rusnak – Szkoła Podstawowa nr 4 w Sosnowcu

II miejsce:

Karolina Irzyk – Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu

III miejsce:

Igor Żak – Szkoła Podstawowa nr 4 w Sosnowcu

Wojciech Szczepański – Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi w Dąbrowie Górniczej

Hubert Kozłowski– Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SPSK w Dąbrowie Górniczej

Wyróżnienie:

Dawid Paprocki – Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi w Dąbrowie Górniczej

 

Kategoria: Szkoła Ponadpodstawowa

I miejsce:

Nicole Staczyńska – I Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej

II miejsce:

Jakub Kozłowski – Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej

III miejsce:

Krzysztof Błach – Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej

 

Organizatorzy gratulują nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom konkursu oraz Ich opiekunom, serdecznie dziękują za liczny udział w turnieju, za zainteresowanie tematyką i zapraszają do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego

 

Dyrekcja Szkoły oraz organizatorzy Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego przekazują link do spotkania przed rozpoczęciem turnieju wiedzy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 w dniu 8 kwietnia 2022 r.

 (proszę skopiować link i wkleić w przeglądarce)

Serdecznie zapraszamy

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGViZWU2NzYtMGJkZS00NDdlLWE5ZDAtODhiNTNjMjQ5OWQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c363bbf9-b3ec-43c6-ab6a-4b322a2fecaa%22%2c%22Oid%22%3a%22e6daa161-b409-4be0-9bda-c70e29e8109a%22%7d

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi w Dąbrowie Górniczej oraz organizatorzy tegorocznej edycji Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego, informują, iż Turniej wiedzy będzie miał w tym roku formę zdalną. W najbliższych dniach do szkół, które zgłosiły udział uczniów prześlemy dane do logowania dla uczestników konkursu oraz link do spotkania, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia o godzinie 10.00

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

 

Rekrutacja w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkola oraz klasy I szkoły podstawowej tylko elektronicznie.

SZKOŁA PODSTAWOWA - Tegoroczna rekrutacja będzie prowadzona za pośrednictwem strony

sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl.

Możliwość logowania się do systemu pojawi się 21 lutego o godzinie 8.00. Rekrutacja zakończy się 18 marca o godz. 15.00.

 

PRZEDSZKOLE – ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Dąbrowie Górniczej rozpocznie się 1 marca 2022 r. o godz. 8.00, a zakończy się 8 marca 2022 r. o godz. 15.00.

https://przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,

w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza

 
 

Lp.

Działania w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Termin

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1.03.2022 r., godz.8:00 do 8.03.2022 r., godz.15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających  spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1.03.2022 r., godz.8:00 do 18.03.2022 r., godz.15:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

25.03.2022 r., godz. 15:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

w postępowaniu rekrutacyjnym

od 28.03.2022 r. do 5.04.2022 r., godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

8.04.2022 r., godz. 8:00

6.

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

od 3.06.2022 r., godz. 8:00 do 10.06.2022 r., godz. 15:00

7.

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w  szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających  spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

od 3.06.2022 r., godz. 8:00 do 20.06.2022 r., godz. 15:00

8.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

23.06.2022 r., godz. 15:00

9.

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

od 27.06.2022 r. do 1.07.2022 r., godz. 15:00

10.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

5.07.2022 r., godz. 15:00

Załącznik do Zarządzenia nr 2232.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej  z dnia 14.01.2022 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 2279.2022

Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej

   z dnia 3.02.2022 r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin postępowania rekrutacyjnego

 

Termin postępowania uzupełniającego

 

 

 

Rozpoczęcie

Zakończenie

Rozpoczęcie

Zakończenie

1.

Otwarcie strony naborowej dla rodziców/opiekunów prawnych, zapoznanie się z ofertą, logowanie do systemu, drukowanie wniosku

21.02.2022 r.

18.03.2022 r. do godz. 15.00

20.06.2022 r.

01.07.2022 r. do godz. 15.00

2.

Wypełnianie i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, z wyjątkiem kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego

21.02.2022 r.

18.03.2022 r. do godz. 15.00

20.06.2022 r.

01.07.2022 r. do godz. 15.00

3.

Wypełnianie i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych

21.02.2022 r.

11.03.2022 r. do godz. 15.00

20.06.2022 r.

24.06.2022 r. do godz. 15.00

4.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału sportowego

14.03.2022 r.

 

28.06.2022 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy osób, które uzyskały pozytywny wynik prób sprawności fizycznej

15.03.2022 r. do godz. 15.00

 

30.06.2022 r. do godz. 15.00

 

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

21.02.2022 r.

21.03.2022 r. do godz. 10.00

20.06.2022 r.

04.07.2022 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów

22.03.2022 r.

do godz. 12.00

 

05.07.2022 r.

do godz. 12.00

 

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

22.03.2022 r.

24.03.2022 r. do godz. 13.00

05.07.2022 r.

07.07.2022 r.

9.

Opublikowanie listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów

25.03.2022 r.

do godz. 12.00

 

08.07.2022 r.

do godz. 12.00

 

Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Opiekunowie,

jeśli wasze dziecko jest kandydatem klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2022/2023 możecie skorzystać z możliwości złożenia wniosku/zgłoszenia  rekrutacyjnego w formie elektronicznej.

Spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2015),natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2022 r. zostać uczniami szkoły podstawowej,  jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych rozpocznie się  21 lutego 2022r. o godzinie 8.00, a zakończy 18 marca 2022 o godzinie 15.00, natomiast w przypadku oddziałów sportowych rekrutacja rozpocznie się 21 lutego 2022r. o godzinie 8.00 a zakończy 11 marca 2022 o godzinie 15.00

Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową https://sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl 

  1. Podczas wypełniania formularza szkoła obwodowa dodaje się automatycznie na podstawie wpisanego w systemie adresu dziecka

 

  1. Jeżeli rodzic wybierze w formularzu tylko szkołę obwodową, to na końcu wydrukuje mu się "Zgłoszenie"
  2. Jeżeli rodzic doda w formularzu dodatkowe placówki spoza obwodu to na końcu wydrukuje mu się "Wniosek"
  3. Rodzice/opiekunowie prawni mogą zadeklarować wybór maksymalnie 2 szkół spoza obwodu. Należy ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej, której wybór jest dla nas najważniejszy. Szkoła ta będzie nazywana szkołą pierwszego wyboru. Rodzice wypełniają wniosek elektronicznie, drukują go i podpisują, a następnie przekazują do szkoły
  4. Szkoła obwodowa jest w takim wniosku zawsze na końcu listy wybranych placówek

 

  1. Na jednym wydruku mogą być umieszczone szkoły spoza obwodu oraz szkoła z obwodu

 

  1. Rodzice/opiekunowie prawni  nie muszą spełniać żadnych kryteriów  do szkoły obwodowej – dziecko będzie przyjęte z urzędu

 

  1. Do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie wybranych kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Oświadczenia będą dla Państwa przygotowane w systemie elektronicznym, a zatem będzie można je wypełnić i wydrukować.

 

DOKUMENTY I SPOSÓB ICH ZŁOŻENIA

  1. ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie do szkoły obwodowej, wypełnia się za pośrednictwem strony internetowej https://sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl .

Rodzice /prawni opiekunowie drukują, podpisują i przekazują zgłoszenie do szkoły obwodowej w wybrany przez siebie sposób:

- skanują i przesyłają drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły obwodowej lub

- osobiście składają w sekretariacie szkoły

- wrzucają zgłoszenie (spakowane do podpisanej koperty) do skrzynki znajdującej się w miejscu wyznaczonym przez szkołę obwodową.

2. WNIOSEK

Wniosek rekrutacyjny w przypadku wyboru szkoły spoza obwodu wypełnia się za pośrednictwem strony internetowej https://sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl .

rodzice/prawni opiekunowie drukują, podpisują i przekazują do szkoły pierwszego wyboru.  Mogą to zrobić:

- osobiście składając w sekretariacie szkoły

- skanując wniosek wraz z załącznikami i przesyłając drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły pierwszego wyboru lub

- wrzucając wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami (spakowany do podpisanej koperty) do skrzynki znajdującej się w miejscu wyznaczonym przez szkołę pierwszego wyboru.

UWAGA !  UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO SZKOŁY SPOZA OBWODU

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. Pierwszeństwo mają zawsze dzieci z obwodu danej szkoły.

Rodzicom zainteresowanym zapisaniem dzieci do szkoły prezentujemy  harmonogram naboru do klas pierwszychoraz kryteria rekrutacyjne.

 

ZAPISY DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO w Szkole Podstawowej nr 33

Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko do oddziału sportowego, należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU/ZGŁOSZENIA i złożyć go w Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Sportowymi w terminie od 21 lutego 2022r. od godz. 8:00 do 11 marca 2022 r. do godz. 15:00.

 

Ważne! Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej musi posiadać dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza POZ oraz uzyskać pozytywny wynik próby sprawności fizycznej.

W terminie 14 marca 2022 r. odbędą się próby sprawności fizycznej dla kandydatów. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkoły.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do oddziału sportowego.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

Odbędzie się 15 marca 2022 r. do godz. 15:00

Należy pamiętać, że uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawnościowej nie gwarantuje zakwalifikowania dziecka do oddziału sportowego. Przyjęte zostaną dzieci, które  testach sprawnościowych osiągną  najwyższą punktację.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

22 marca 2022 r. do godz. 12:00

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Dąbrowie Górniczej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie od 22 marca 2022 r. do 24 marca do godz. 13:00.

W przypadku nie zakwalifikowania się dziecka do oddziału sportowego, należy zgłosić się do szkoły obwodowej, gdzie dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce podczas elektronicznego naboru.

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 25 marca 2022 r. do godz. 12:00

 

 

UWAGA !! Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

Rodzic dziecka z orzeczeniem powinien zgłosić się bezpośrednio do szkoły z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi.

 

UWAGA !! Rodzicowi/opiekunowi prawnemu, którego dziecko na jego wniosek zostało przyjęte do szkoły spoza obwodu nie przysługuje zwrot za dowóz dziecka  na zajęcia do wybranej szkoły podstawowej.