Ogólne warunki ubezpieczenia NNW PZU, można przeczytać  tutaj

 

wersja podstawowa ubezpieczenia

wersja rozszerzona ubezpieczenia

 

 

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku szkolnym 2016/2017 można ubezpieczać dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Kwota ubezpieczenia to:

49,00 zł - wariant podstawowy

60,00 zł - wariant rozszerzony.

Uczniowie będą ubezpieczeni na sumę 9.000, 00 zł.