Nasza szkoła szczyci się wieloletnią tradycją, za kilka lat będziemy obchodzili 60-lecie jej istnienia. Ma swoją historię, na którą składają się historie szkół, które w tym budynku funkcjonowały. 


 Posiada swoją misję i wizję. Cała społeczność szkolna zna Hymn Szkolny, towarzyszący nam w czasie wszystkich szkolnych uroczystości. Nasza szkoła posiada także sztandar.

 

 Hymn Szkoły

Wśród wielu dróg ta jedna jest prowadzi nas radosna

Wytycza cel odkrywa świat bez końca

Przed nami wciąż ten jeden cel – nauka szkoła Polska

Tak będzie trwał my razem z nim bez końca

 

Ref.: Leć orle leć wysoko leć niech twe skrzydła uniosą nas też

Leć orle leć do góry wznieść nasza radość nasza siłę nasz sens

Leć orle leć wysoko leć na twych skrzydłach osiągniemy nasz cel.

 

Pamiętać chcesz dziś dobre dni spędzone razem lata

Ta szkoła jest dla wszystkich nas jak mama

Przytula nas gdy tego chcesz i uśmiech często daje 

Więc cenisz ją bo twoja jest, jest nasza.

Autor: słowa i muzyka Robert Kukla, n-l muzyki Zespołu Szkół nr 1

 

 W tradycję szkoły wpisuje się również historyczny obraz przedstawiający Waleriana Łukasińskiego, patrona Szkoły Podstawowej nr 16. Obraz powstał w 1960 roku, jego autorem jest nieżyjący już artysta plastyk z Dąbrowy Górniczej, Pan Jarczok. 

 

 Przed szkołą, każdy odwiedzający mury naszej szkoły, natknie się na historyczny pomnik Członków Związku Orła Białego autorstwa bardzo znanego polskiego rzeźbiarza pana Zygmunta Brachmańskiego.

Pomnik ten został odsłonięty 08.05.1983 roku. Pomnik powstał dzięki staraniom wielkiego dąbrowskiego kolekcjonera i mecenasa sztuki, znanego optyka, Pana Stanisława Bocianowskiego, wraz z małżonką. Państwo Brachmańscy mieszkali na ul. M.Konopnickiej 39, nieopodal naszej szkoły. Pomnik posiada wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.

 

W związku ze śmiercią Państwa Bocianowskich, jak również z nadaniem szkole imienia związanego z bohaterami tego pomnika, próbowano się porozumieć ze spadkobiercami w sprawie przekazania szkole pomnika.

Rozmowy jednak nie przyniosły oczekiwanego skutku, wobec czego dyrekcja szkoły zwróciła się do Pana Brachmańskiego o zgodę na zrobienie płaskorzeźby nawiązującej do oryginalnej rzeźby. Po uzyskaniu zgody, uczniowie dąbrowskiego Liceum Sztuk Plastycznych w ramach pracy dyplomowej wykonali wspaniałą płaskorzeźbę. 29-go marca 2005 roku płaskorzeźba została oficjalnie odsłonięta i do dnia dzisiejszego znajduje się na jednej ze ścian wewnątrz budynku.


Obok płaskorzeźby umieszczono tabliczki z oryginalnym tekstem zaczerpniętym z pomnika i kopią aktu nadania imienia szkole.

AKT
NADANIA IMIENIA SZKOLE
NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR XXXIV / 663 / 04 Z DNIA 23 GRUDNIA 2004 ROKU
RADA MIEJSKA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
NADAJE
ZESPOŁOWI SZKÓŁ NR 1 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ UL KONOPNICKIEJ 56
IMIĘ

ZWIĄZKU ORŁA BIAŁEGO
I USTALA NAZWĘ SZKOŁY W BRZMIENIU
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. ZWIĄZKU ORŁA BIAŁEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Robert Koćma
DĄBROWA GÓRNICZA, 29 MARCA 2005 R.

Wiosną 2009 roku doszło do porozumienia pomiędzy nowymi właścicielami pomnika i dyrekcją szkoły. W połowie sierpnia 2009roku rozpoczęto prace związane z nowym miejscem dla pomnika. Dyrektor szkoły Pani Alicja Biegańska wraz z przedstawicielami Wydziału Inwestycji Miejskich oraz Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, rozpoczęli prace związane z przeniesieniem pomnika na teren szkoły. Projekt aranżacji pomnika na zielonym terenie przy szkole wykonała pani A.Biegańskiej. Pomnik zyskał nową tablicę pamiątkową.

 "W HOŁDZIE 

BOHATERSKIM OBROŃCOM OJCZYZNY,
CZŁONKOM ZWIĄZKU ORŁA BIAŁEGO,
MIESZKAŃCOM M.DĄBROWY GÓRNICZEJ:

MARIANOWI GAWĘDZIE, ZENONOWI ŚMIELEWSKIEMU,
TADEUSZOWI WODECKIEMU, ROMANOWI WĄTROBIŃSKIEMU,
PIOTROWI RERONIOWI, HALNIE ZYGMUNT.

STRACONYM PRZEZ OKUPANTA HITLEROWSKIEGO
29.IV.1943r. WE WROCŁAWIU

FUNDATOR:
Zofia i Stanisław Bocianowscy

DATA ODSŁONIĘCIA 8 MAJA 1983R. 

 

Na przełomie września i października 2009 roku uporządkowano teren koło pomnika oraz wyłożono go granitową kostką.

10 listopada 2009 r. odbyła się uroczystość ponownego odsłonięcia i poświęcenia pomnika "Bohaterom Związku Orła Białego". W uroczystości prowadzonej przez Dyrektor szkoły, Panią Alicję Biegańską, wzięli udział: Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej Pan Zbigniew Podraza, Przewodnicząca Rady Miasta Pani Agnieszka Pasternak, Radni Rady Miejskiej, przedstawiciele Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiciele władz oświatowych miasta i województwa oraz licznie zaproszeni goście.

Pomnik został poświęcony przez proboszcza parafii pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca, księdza Ireneusza Kajdasa. Podniosłego charakteru całej uroczystości dodał występ Miejskiej Orkiestry Dętej. Uroczystości towarzyszyła wystawa historyczna związana z działalnością harcerstwa polskiego w latach II wojny światowej. Po uroczystościach przy pomniku, młodzież szkolna przedstawiła patriotyczne widowisko sceniczne wewnątrz budynku szkolnego.

 Uroczystość została zapamiętana w fotograficznym obiektywie Pana Dariusza Nowaka, mieszkańca naszej dzielnicy, fotografa, pasjonata historii Dąbrowy Górniczej:http://www.dabrowa.pl/20091110_KORZENIEC_POMNIK_ZWIAZKU-ORLA-BIALEGO/index.html