Klasa

Wychowawca

Drugi wychowawca

Numer sali

Ia

Magdalena Wierzbik

Magdalena Krupa

207

Ib

Magdalena Krupa

Magdalena Wierzbik

210

IIa

Elżbieta Ratajczyk - Gajda

 Krystyna Białas 

211

IIb

Krystyna Białas

 Elżbieta Ratajczyk - Gajda

204

IIIa

Ewelina Szyller

 Maria Szymanowska

205

IIIb

Maria Szymanowska

 Ewelina Szyller

212

IVa

Katarzyna Jurusik

Maciej Borzęcki

202

IVb

Anna Łągiewka

Teresa Walotek

112

Va

Katarzyna Żaba

 Wioletta Domachowska - Macek

113

VI a

Magdalena Kokot

Katarzyna Żaba

310

VII a

Justyna Stachura – Badoń

Iwona Kosoń

305

VIII a

Wioletta Domachowska – Macek

Anna Łągiewka

309

VIII b

Monika Klimczak

Justyna Stachura – Badoń

306

VIII c

Iwona Kosoń

Magdalena Kokot

304