Klasa

Wychowawca

Drugi wychowawca

Numer sali

Ia

Elżbieta Ratajczyk - Gajda

 Krystyna Białas 

211

Ib

Krystyna Białas

 Elżbieta Ratajczyk - Gajda

204

IIa

Ewelina Szyller

 Iwona Nowacka

205

IIb

Iwona Nowacka

 Ewelina Szyller

212

IIIa

Maria Szymanowska

 Magdalena Wierzbik

202

IIIb

Magdalena Wierzbik

 Maria Szymanowska

207

IVa

Katarzyna Żaba

 Magdalena Kokot

113

V a

Magdalena Kokot

Katarzyna Żaba

112

VI a

Justyna Stachura – Badoń

Iwona Kosoń

304

VII a

Wioletta Domachowska – Macek

Anna Łągiewka

308

VII b

Monika Klimczak

Justyna Stachura – Badoń

306

VII c

Iwona Kosoń

Teresa Walotek

309

VIII a

Katarzyna Jurusik

Monika Kruczek

310

VIII b

Teresa Walotek

Katarzyna Jurusik

305