MIĘDZYSZKOLNY MIEJSKI KONKURS INFORMATYCZNO-FOTOGRAFICZNY „Moje wyjątkowe miejsce”

MIĘDZYSZKOLNY MIEJSKI KONKURS INFORMATYCZNO-FOTOGRAFICZNY 
„Moje wyjątkowe miejsce”

 

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych oraz uczniów klas IV - VI szkół podstawowych do udziału w IV edycji konkursu grafiki komputerowej oraz fotografii, który organizują nauczyciele informatyki i zajęć artystycznych Gimnazjum nr 4 w Dąbrowie Górniczej.

Temat konkursu:„Moje wyjątkowe miejsce”

Celem konkursu jest stworzenie zdjęć własnego autorstwa lub pracy graficznej przedstawiającej różne zakątki świata, ze szczególnym uwzględnieniem oryginalności, pomysłowości i swobody twórczej uczestnika konkursu.

Cele konkursu:

1.      Prezentacja wyjątkowego miejsca.

2.      Zainspirowanie do poszukiwań wokół siebie ciekawych miejsc.

3.      Pokazanie walorów turystycznych, architektonicznych i kulturalnych.

4.      Rozbudzenie umiejętności poszukiwań, obserwacji i prezentacji atrakcyjnych miejsc.

5.      Stworzenie interesujących kompozycji graficznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

6.      Wspieranie aktywności i inicjatyw młodego pokolenia, rozwijających zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności.

 

Czytaj więcej: MIĘDZYSZKOLNY MIEJSKI KONKURS INFORMATYCZNO-FOTOGRAFICZNY „Moje wyjątkowe miejsce”

Additional information