Lektury w gimnazjum

Podobny obraz

 

Lektury dla uczniów klasy IIA

"Podróże Odyseusza" Jan Parandowski -26 lutego 2018 r.

"Sekretny dziennik Adriana Mole`a" Sue Townsend - 4 czerwca 2018 r.

"Stowarzyszenie umarłych poetów" Nancy H. Kleinbaum - 21 maja 2018 r.

 

Lektury dla uczniów klas III

 "Buszujący w zbożu" Jerome David Salinger - 8 stycznia 2018 r.

"Kamizelka", "Katarynka" Bolesław Prus - 26 lutego 2018 r.

"Podróże Odyseusza" Jan Parandowski - 12 marca 2018 r.

 

 

 

Additional information