Jak rozwijać szkolną tradycję patriotyzmu? 

W dniu 27.11.2023r Śląski Kurator Oświaty przyznał Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej, Certyfikat z tytułem „Szkoła Patriotów”. 

 

Uroczyste podsumowanie wojewódzkiego projektu „Szkoła /Przedszkole Patriotów” odbyło się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach. Według Kuratorium 

Oświaty w Katowicach, dokument ten jest wartościowym wyróżnieniem dla placówek, które zostają nim nagrodzone. (foto relacja IPN Katowice: https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/194428,Podsumowanie-wojewodzkiego-projektu- SzkolaPrzedszkole-Patriotow-Katowice-27-list.html.) 

Wyjątkowo ważne jest tworzenie szkolnej tradycji patriotyzmu. Działania takie zwłaszcza w szkole, gdzie są zarówno trzylatki z oddziałów przedszkolnych oraz młodzież do piętnastego roku życia, są wskazaniem przez działanie jak wiele gestów i czynności jest przykładem dobrego codziennego patriotyzmu. 

Patriotyzm poza znaczeniem które zna każdy, ma też nowe konteksty. To dbałość o swoją ojczyznę poprzez szacunek do języka, poprawność językową, tolerancję, znajomość praw i obowiązków obywatelskich, szanowanie siebie nawzajem, pomaganie innym, dbanie o wspólne przestrzenie, o środowisko wokół nas. To pielęgnowanie pamięci historycznej w czasie wycieczek, wyjść, wspólnie obchodzonych świąt narodowych, lokalnych, duma z symboli narodowych, kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej, świadomość wspólnoty. Jak uczyć patriotyzmu dzieci? W Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi tradycją są obchodzone wspólne dla wszystkich dzieci i uczniów wydarzenia, apele i uroczystości, gdzie hymn szkoły, hymn narodowy są częścią ceremoniału. Ważnym elementem uroczystości z różnych okazji jest włączanie w nie elementów związanych z historią kraju lub regionu. Uroczystość z okazji rozpoczęcia roku szkolnego to także czas refleksji nad wybuchem II wojny światowej. Kolejne wrześniowe dni roku w szkole to Święto Patrona Szkoły Związku Orła Białego i tygodniowe jego 

obchody, kończące się rodzinnym festynem całej społeczności szkolnej. Usytuowany przed szkołą pomnik Związku Orła Białego autorstwa znanego polskiego rzeźbiarza Zygmunta Brachmańskiego jest dumą społeczności szkolnej i lokalnej. Drużyna zuchowa oraz harcerze ze szkoły, składają hołd młodym obrońcom narodu sprzed ponad osiemdziesięciu lat. W sprawie tego wyjątkowego pomnika została wysłana notacja do IPN. Ta historia i tradycja żyje w murach szkoły, która sama powstała w latach pięćdziesiątych poprzedniego wieku. 

Patriotyzm to dbałość o miejsca historyczne i pielęgnowanie pamięci wydarzeń. Takim miejscem niedaleko szkoły jest powstańczy Krzyż. Znajduje się w polu tuż za Parkiem Zielona po prawej stronie ulicy Letniej, na łące obok skrzyżowania drogi do Marianek i dojazdu do Kopalni Piasku. Co upamiętnia Krzyż? Upamiętnia wydarzenia z maja 1863 roku i trwające Powstanie Styczniowe, to miejsce o ogromnej wartości historycznej. Odwiedzają je nasi uczniowie wraz z nauczycielką historii. Wspólne wycieczki i długie rozmowy w ich trakcie są ciekawą lekcją historii i patriotyzmu. 

Patriotyzmu dzieci uczą się codziennie a otrzymany Certyfikat z tytułem Szkoły Patriotów jest wyróżnieniem i zobowiązaniem do wspólnego poznawania otaczającego świata, historii tej lokalnej i narodowej, przeżywania ważnych wydarzeń w poczucie wspólnoty, z którym wiąże się patriotyzm.