Współpraca ze środowiskiem

Nasza szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:

  1. Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.
  2. Miejskim Uczniowskim Klubem Piłkarskim.
  3. Centrum Edukacji Obywatelskiej.
  4. Fundacją Szkoła z klasą.
  5. Miejskim Klubem Sportowym.
  6. Urzędem Miejskim.
  7. Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej.
  8. Planetarium w Katowicach.
  9. Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą w Dąbrowie Górniczej.
  10. Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Dąbrowie Górniczej.
  11. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.
  12. Miejskim Ośrodkiem Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej.
  13. Szkolnym Związkiem Sportowym.
  14. Parafią św. Józefa OblubieńcaN.M.P. w Dąbrowie Górniczej.
  15. Wydziałem Katechetycznym, Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Sosnowieckiej.
  16. Akademią Wychowania Fizycznego.
  17.  Biblioteką Miejską.