Oddział Przedszkolny

Grupa

Liczba przedszkolaków

Ogółem

Chłopcy

Dziewczęta

I 3 , 4, 5 latki

22

13

9

II  6 latki

17

9

8

Razem:

39

22

17

 

Szkoła Podstawowa nr 16 w Dąbrowie Górniczej

I etap edukacyjny

Oddziały

Liczba uczniów

Ogółem

Chłopcy

Dziewczęta

IA

16

7

9

IB

15

5

10

IIA

22

12

10

IIB

20

10

10

IIIA

23

4

19

Razem:

96

38

58

 

Szkoła Podstawowa nr 16 w Dąbrowie Górniczej

II etap edukacyjny

Oddziały

Liczba uczniów

Ogółem

Chłopcy

Dziewczęta

IVA

24

13

11

VA

21

10

11

VIA

13

7

6

VIB

24

11

13

VIC

17

11

6

VIIA

24

12

12

VIIB

19

10

9

VIIIA

17

9

8

VIIIB

24

10

14

Razem:

183

93

90

 

Stan na 01 września 2020 r.