Dyrekcja Szkoły przekazuje informacje Z MOPS-u dotyczące programu "Aktywny samorząd"

program pilotażowy "Aktywny samorząd"